Séculos de historia ligados ao termalismo.
Natureza exuberante, sorprendente e única.
Natureza exuberante, sorprendente e única.

 

Nun click


Pago de recibos e tributos

ACCEDER Á PLATAFORMA


Taboleiro de anuncios

ACCEDER A INFORMACIÓN


Áreas WIFI

ACCEDER A INFORMACIÓN


Cortegada informa

ACCEDER A INFORMACIÓN

 

Axudas a natalidade

Proporcionar apoio económico a aquelas familias nas que se produza o nacemento...

ACCEDER

Concello emprendedor

"concello emprendedor", es decir, facilitará la instalación de empresas y bonificará al 95% los impuestos locales...

ACCEDER

Portal da transparencia

"sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a actividade das administracións públicas...

acceder

 • Convenio Mirador da Bouza

  Execución da obra para a creación dun miradoiro turístico no lugar da Bouza en Cortegada.


  Ocio e cultura

  Oficina autorizada pola Dirección Xeral do Catastro, pon a disposición dos usuarios os seguintes servizos...

 • Punto de información catastral

  Ao longo do ano realízanse diferentes eventos, actividades e exposicións.


  O Camiño Miñoto Ribieiro

  O Camiño Miñoto Ribeiro é un dos vieiros máis antiguos que enlazaban o norte de Portugal ca cidade de Santiago.

Factura electrónica

A partir do 15 de xaneiro de 2015, debe presentar obrigatoriamente a súa factura en formato Factura-e.

ACCEDER

Perfil do contratante

Pode consultar a información da actividade contractual dos órganos de contratación do Concello de Cortegada

ACCEDER

Validar documento administrativo

Comproba a validez da sinatura electrónica dun documento emitido por este Organismo.

acceder