Portada  Tursimo / TERMALISMO

TERMALISMO

Imaxe panorámica de Meréns

H I S T O R I A    V I V A
Declarada Auga de Utilidade Pública o 16 de abril de 1869
As súas eran nomeadas desde 1497, ano no que o mosteiro de Celanova afora un monte e os baños de Cortegada.
As augas pasan a ser máis coñecidas a partir de 1764, pero non foron utilizadas ata 1847.

Debido ao interese dos auguitas e ao aumento no número de persoas que visitaban este lugar para facer a cura, é polo que en 1847 se designa un médico-director, que supuxo mellorar as condicións das pías existentes coa construcción dunhas casetas de madeira que se desmontaban no inverno (hai fotos expostas noBalneario), xa que a temporada oficial de baños era de xuño a setembro, cunhaafluencia de 1000 a 1200 persoas por temporada.

É obvio que para o seu funcionamento tiña que haber persoas encargadas da súa explotación e foi a familia apelidada Carpintero, cuxo cabeza de familia era Juan Carpintero, a que se encargou dela. Co paso do tempo foron as súas fillas, Pastora e Teresa, as que se puxeron á fronte, e foron coñecidas como as bañeiras.

Esta familia permaneceu á fronte do balneario ata o ano 1930 aproximadamente, na que se fixo cargo a familia Álvarez, concretamente o matrimonio formado por José Álvarez Puga e Isolina Álverez Pérez, coñecidos polos Tortugas, que lle deron un novo impulso coa construcción dun novo edificio modernista, cuxa edificación iniciou o arquitecto vigués, don José Lago Loureiro en 1934 e finalizouno en 1937. En todo este tempo, e decir desde 1397-1970, Cortegada viviu 30 anos de pleno explendor. Don Pedro Gómez de Bedoya e Paredes dedícalles aos baños de Cortegada doce páxinas no seu libro Historia Universal de las fuentes minerales de España, do ano 1764