Portada  SERVIZO AO CIDADÁN

SERVIZO AO CIDADÁNALUMEADO PÚBLICO

Este servizo ten como finalidade fundamental, asegurar o funcionamento das instalacións de alumeado público en todo o Concello. Coordinación e control...ARQUIVO MUNICIPAL

O Arquivo municipal é a oficina que actúa como depósito onde se conservan ordenadamente documentos, expedientes pertencentes e relacionados...AUGA DOMICILIARIA

O Concello é o responsable de facer chegar a auga potable aos cidadáns e cidadás de Cortegada. Dende as de captacións e tratamento da auga ata os domicilios ...AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Unha aposta do Concello de Cortegada para  contribuír á promoción e implantación das políticas activas de emprego da Xunta de Galicia..BIBLIOTECA

Contén máis de 10.000 volumes a disposición dos usuarios. Un lugar moi solicitado polos veciños que non dubidan en achegarse para atender...DEPORTE

O Servizo Municipal de Deportes ten como misión promover, xestionar, organizar e desenvolvere e facilitar o acceso á práctica deportiva de tódolos cidadán
...MEDIO AMBIENTE

A necesidade de mellorar a calidade do medio ambiente conseguida mediante a preservación do medio natural está vencellada á relación das persoas co seu conto
rno...


PARQUE EMPRESARIAL

Logo de aprobarse o Plan Xeral de Ordenación Municipal, estase a traballar na creación do futuro parque empresarial, a emprazar no lugar de "A CANCELA".

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

O Punto de Información Catastral (PIC) é unha oficina autorizada pola Dirección Xeral do Catastro, pon a disposición dos usuarios tódolos servizos relacionados...

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA

É un centro de atención aos cidadáns que acudan a presentar solicitudes, escritos e comunicacións na Xunta de Galicia ou a informarse acerca dos servizos ofrecidos.

REXISTRO CIVIL E XUZGADO

É o lugar onde se inscriben os feitos relativos o estado civil dos españois, ocorridos en España. No noso caso, das persoas nacidas, casadas ou falecidas no Concello.

SANIDADE

Control sanitario da distribución e subministro de alimentos e bebidas de consumo, especialmente nos servizos hostaleiros e escolas. Análises da auga...

SERVIZOS SOCIAIS

Os Servizos Sociais de Atención Primaria Municipais, constitúen o nivel máis próximo ó usuario e son a vía normal de acceso ó sistema de Servizos Sociais..

TRÁMITES E IMPRESOS

Poderás acceder ós impresos ou formularios das xestións administrativas municipais e realizar a súa decarga. Tamén pode facelo a través da sede electrónica.

WIFI ZONE

Servizo de acceso a Internet por redes inalámbricas WIFI para a consulta de información e acceso aos servizos de Administración Electrónica...