GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

XESTIÓN TRIBUTARIA


 • Atención contribuinte

  É a canle de comunicación entre o cidadán e a administración para realizar xestións.
  ENTRAR
 • Calendario fiscal

  Aquí recóllense as datas de comezo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos.
  ENTRAR
 • Impostos e taxas

  Nesta sección poderás ver todos os prezos públicos dos impostos e taxas municipais.
  ENTRAR
 • Domicilia

  Trámite que permite domiciliar na conta bancaria o pagamento dos recibos.
  ENTRAR

 • Pagamento de recibos

  Desde aquí poderás pagar os impostos municipais que se atopen en periodo de voluntario.
  ENTRAR
 • Trámites

  Accede aos trámites relacionados con altas baixas ou modificación de tributos.
  acceder