GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

IDENTIDADE CORPORATIVA


Descarga desde aquí o simbolo oficial do Concello de Cortegada:

Versión símbolo a cor

[PNG]

Versión logo en azul

[PNG]

Versión logo en negro

[PNG]

Versión logo en branco

[PNG]

Descarga desde aquí o logotipo oficial do Concello de Cortegada:

Versión logo a cor

[PNG]

Versión logo en azul

[PNG]

Versión logo en negro

[PNG]

Versión logo en branco

[PNG]

 

Descarga bandeira a cor

[PNG]

 

 

OUTROS:

 

Versión símbolo cor

[PDF]

 

Versión logo símbolo

[PDF]

 

Versións logotipos

[PDF]

 

Xustificación

A Comisión de Heráldica considera oportuno propor unha completa reformulación do emblema heráldico aprobado por Decreto 13/1992, do 23 de xaneiro (Diario Oficial de Galicia do 03/02/1992). Neste sentido, advírtese que dita composición non se corresponde coa actualidade do municipio, composto agora por sete parroquias, e enténdese ademais que as figuras elixidas no seu momento non son as máis adecuadas desde o punto de vista heráldico para representar a súa propia singularidade, en particular polo que se refire á importancia do termalismo no seu propio discorrer histórico.

 

Para este efecto, proponse a substitución da imaxe natural da fonte de pedra resaltada dunha árbore de especie indefinida pola representación convencional da copa flanqueada de dúas serpes, moito máis adecuada para a significación perseguida. Ao propio tempo, proponse substituír as cinco pequenas crucetas ou cruces sinxelas ata o de agora dispostas en orla por sete cruces treboladas, tamén pequenas e de idéntico metal ou cor, pero ben ordenadas no xefe. Para completar estas dúas representacións proponse manter as ondas en alusión ao río Miño e incluír unha venera de prata que sirva para lembrar a vella vinculación deste territorio coas peregrinacións xacobeas.

 

O Pleno da corporación, en sesión do 28 de decembro de 2023, aprobou inicialmente a proposta de modificación do escudo heráldico do Concello de Cortegada e a proposta da futura bandeira, segundo se describe:

 

Aprobado definitivamente o xoves día 29 de febreiro de 2024
Publicalción DOGA

Descargar

 

O Escudo

De gules (vermello) e sobre ondas de prata (branco), unha copa de ouro (amarelo), flanqueada de senllas serpes de sinople (verde), enriba dunha venera de prata e todo enriba, á súa vez, de sete cruces treboladas de ouro, ben ordenadas no xefe. Ao timbre, a coroa real pechada.

 

A Bandeira

O pano vermello coa copa de amarelo e venera branca flanqueadas das dúas serpes verdes. Ao hasta, as sete cruces treboladas de amarelo, ben ordenadas, e as dúas ondas brancas, ao batente.

 

O Topónimo

O escritor romano Plinio, seculo I d.C, nombrase a isla Corticata, sen duda a actual Cortegada na ría de Arousa; o escritor grego Ptolomeo, século II d.C, nombrase unha Corticaca en territorio hoxe andaluz. Parece seguro que Corticaca sexa tamen nome latino do que deriva Cortegada, que se rexistra sete veces en Galicia e cinco en Portugal. O mome de Cortegada e os de Cortegaza, Cortegana, Cortegosa, Cortegoso e Cortiguera, ect..., repartidos por toda a península, son un conxunto que podemos derivar do término latino cortex que significa cortiza o cortizo, en especial corcho, en castelán cáscara o corteza a corteza do sobreiro (alcornoque).

De cortex supoñemos un derivado *cortica alusivo a sobreiro e a súa cortiza e, polo tanto, con corticata, Cortegada, nómbrase o lugar onde abundan os sobreiros, ou ben hai construccions nas que interveñen o corcho: por exemplo colmeas, e decir, cortizas, alpendres, cabañas, etc... Debe sinalarse que Cortegada é, como ocorre con outros moitos nomes depoboacións, un testimonio dunha palabra que xa non está na lingua comúm.

Os términos cotiza e cortizo tamén derivan do latino cortex, cortiza o cortizo, e especilizanse en nomear a árbore mais coñecida e aproveitada pola sua corteza o sobreiro "corcho". Pero na lingua galega cortizo co significado alcornoque, xa é escaso por que esta árbore xeneralizouse co nome de sobreira ou sobreiro, o nome que deriva do nome latino corcho, e decir, de suber: polo tanto sobreira, sobreiro e a árbore do corcho, da cortiza. Abundan os nomes de lugar como; Sobreira, Sobreiro, Sobreiral...., neste grupo podemos incluir Sobroso, Sobredo..... pero non podemos incluir Sobrado, que ten outra orixe e outro significado.