Benestar Social


 • Axudas natilidade

  Axudas para proporcionar apoio económico a aquelas familias nas que se produza o nacemento, adopción ou acollemento...
  ENTRAR
 • Plan Madruga

  Servizo destinado a aqueles pais que se atopen en situación laboral de incompatibilidade horaria para o coidado dos seus fillos
  ENTRAR
 • Casas Niño

  As casas niño son un modelo de atención á infancia de cero a tres anos adaptado ás características dos concellos do ámbito rural de Galicia.
  ENTRAR
 • Axuda no fogar

  Servizo público de carácter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio.
  ENTRAR

 • Servizos Sociais

  Desde aquí poderás pagar os impostos municipais que se atopen en periodo de voluntario.
  ENTRAR