Portada  Concello  DELEGACIÓNS MUNICIPAIS

DELEGACIÓNS MUNICIPAIS

 
Imaxe concelleiro JOSÉ VICTOR GONZÁLEZ VÁZQUEZ - Medio Ambiente.
- Limpeza viaria, xestión de residuos...
- Sanidade

Imaxe concelleira BEGOÑA ESTÉVEZ FERNÁNDEZ - Servizos Sociais.
- Igualdade e voluntariado.

Imaxe concelleiro DIEGO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ - Urbansimo.
   (planeamento, xestión , e disciplina).
- Infraestruturas.
- Licenzas urbanísticas

Imaxe concelleira MARÍA DEL MAR ALONSO TELLE - Cultura
  (Patrimonio H. A. e espazos   expositivos.)
- Festas
- Deportes

Imaxe concelleiro SECUNDIO FERNÁNDEZ SUAREZ - Medio Rural.