Inicio / XESTIÓN TRIBUTARIA

Pagamento de recibos en voluntaria


En Ventanilla, na sucursal Bancaria

Entidades colaboradoras:
  • Abanca

  • Banco Santander

Información - Oficina de Recadación

Mancomunidade do Ribeiro
Tel. 988 48 47 96


 
Pago de Tributos On-line

A través da pasarela electrónica ABANCA permite o pago seguro con tarxeta de crédito de calquera entidade.

Cubra os campos baleiros (referencia, identificación e importe) copiando exactamente os datos que aparecen escritos no recibo que se lle enviou a casa.

Tes dúas maneiras de cargar os datos para pagar o recibo:

   - A / Si o recibo dispón de código de barras podes teclealo para cargar os datos do mesmo.

   - B / Si non dispón de código de barras cubre os datos que aparecen no recibo.

 

Pasarela para o pago de tributos

Pago de recibos e tributos

(ABANCA Entidad colaboradora)

acceder

 

Exemplo de introducción datos para proceder ao pago de recibos
A) Código de barras
B) Emisora - Referencia - Identificación - Importe