GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

NORMATIVA MUNICIPAL


 

 

 

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamiento e control da actuación pública.

Dende aquí pódense descargar as ordenanzas e regulamentos que rexen a actividade municipal.

 • Ordenanzas

  Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.
  ACCEDER
 • Regulamentos

  Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.
  ACCEDER
 • Plans Muncipais

  Neste apartado indícanse os accesos aos distintos plans municipais do Concello de Cortegada.
  ACCEDER