IDAE

 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CENTRO SOCIAL DE CORTEGADA


Esta axuda foi concedida ao amparo e de conformidade co establecido no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.