Ampliación da rede de Saneamento na Rúa Otero Novas

 

Finalizaron as obras de Ampliación da rede de Sanemento na Rúa Otero Novas.

 

A obra consistiu na ampliación da instalación de saneamento nun tramo da rúa Otero Novas do núcleo de Cortegada, para dar servizo a varias vivendas unifamiliares que  non tiñan acceso á rede pública de saneamento e levouse a cabo co apoio da Xunta de Galicia e da Unión Europea (fondos Feder)

 

Con esta acción completouse a rede municipal xa existente no resto da rúa.