GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

SIA 847221 - LIQUIDACIÓN ALTA IVTM


  • Este trámite permite realizar o pago do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por primeira vez (nova alta).
  • O pago deste imposto é imprescindible para matricular un novo vehículo e dalo de alta na Xefatura Provincial de Tráfico.

    Se o vehículo estivese de baixa e agora quere volver dalo de alta é necesario facer a autoliquidación coma se fose un alta nova e pagar os trimestres correspondentes.

 

A quen está dirixido

  • Calquera persoa.

 

Como facelo

  • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Tramitar" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 

Por internet

Presencialmente

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.              Prema no botón para descargar o formulario e siga os pasos que se lle indican.
no habilitado descargar

 

Documentación requerida

• Fotocopia da tarxeta de características técnicas.
• Fotocopia do DNI.
• Xustificante de empadronamiento, no cano de non coincidir o domicilio co DNI.
• Xustificante de pago

 

Liquidación

Corresponderá á data de matriculación (a salientada por Tráfico na declaración e nunca a de expedición) de acordo coas seguintes:

Do 1 de Xaneiro ao 31 de Marzo, deberá liquidar catro trimestres.

Do 1 de Abril ao 30 de Xuño, deberá liquidar tres trimestres.

Do 1 de Xullo ao 30 de Setembro, deberá liquidar dous trimestres.

Do 1 de Outubro ao 31 de Decembro, deberá liquidar un trimestre.

 

Clasificación dos vehículos

 

Clase de vehículos

Cuota anual

4 Trimestres

Cuota
3 Trimestres
Cuota
2 Trimestres
Cuota
1 Trimestre
TURISMOS
De menos de 8 cabalos fiscais
De 8 ata 11,99 cabalos fiscais
De 12 ata 15,99 cabalos fiscais
De 16 ata 19,99 cabalos fiscais
De 20 cabalos fiscais en adiante
15,15 €
40,89 €
86,33 €
107,53 €
134,40 €
11,37
30,69
64,77
80,67
100,80
7,58
20,46
43,18
53,78
67,20
3,79
10,23
21,59
26,89
33,60
AUTOBUSES
De menos de 21 prazas
De 21 a 50 prazas
De máis de 50 Prazas
99,96 €
142,37 €
177,96 €
74,97
106,80
133,47
49,98
71,20
88,98
24,99
35,60
44,49
CAMIÓNS
De menos de 1000 Kg de carga útil
De 1000 a 2999 kg de carga útil De
3000 a 9999 kg carga útil
De máis de 9999 kg de carga útil
50,74 €
99,96 €
142,37 €
177,96 €
38,07
74,97
106,80
133,47
25,38
49,98
71,20
88,98
12,69
24,99
35,60
44,49
TRACTORES
De menos de 16 cabalos fiscais
De 16 a 25 cabalos fiscais
De máis de 25 cabalos fiscais
21,20 €
33,32 €
99,96 €
15,90
24,99
74,98
10,60
16,66
49,98
5,30
8,33
24,99
REMOLQUES
De menos de 1000 e mais 750 Kg de carga util
De 1000 a 2999 kg de carga útil
De máis de 2999 kg de carga útil
21,20 €
33,32 €
99,96 €
15,90
24,99
74,97
10,60
16,66
49,98
5,30
8,33
24,99
CICLOMOTORES E MOTOCICLETAS
Ciclomotores
Motocicletas ata 125 c.c.
De máis de 125 ata 250 c.c.
De máis de 250 ata 500 c.c
De máis de 500 ata 1000 c.c.
De máis de 1000 c.c.
5,30 €
5,30 €
9,09 €
18,17 €
36,35 €
72,70 €
3,99
3,99
6,84
13,65
27,27
54,54
2,66
2,66
4,56
9,10
18,18
36,36
1,33
1,33
2,28
4,55
9,09
18,18

 

Normativa aplicable

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.