CATÁLOGO XERAL DE TRÁMITES

Imaxe Concello

TRIBUTOS
001 - ALTA E BAIXAS EXACCIÓNS
002 - DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS
003 - IMPRESODE DOMICILIACIÓN DE TAXAS E IMPOSTOS
004 - RECLAMACIÓN
005 - VARIACIÓN DE DATOS