SANIDADE

MÉDICO XERAL
ATS/DUE
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

Consulta de Medicina Xeral:
Horario: luns a venres, de 9:00 a 13:00
Teléfono de cita previa: 988 483 118

SOLICITE CITA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Poderá solicitar cita para diferentes profesionais da saúde e consultar e cancelar as súas próximas citas.

ASISTENCIA TELEFÓNICA
Poderá solicitar cita para diferentes profesionais da saúde e consultar e cancelar as súas próximas citas.

LIGAZÓNS