Portada » Servizo ao cidadán » auga domiciliariaServizo Municipal de Augas

  • Enderezo: Casa Consistorial. Planta Baixa. Rúa Otero Novas s/n. 32200. Cortegada. Ourense
  • Teléfono: 988 483 001
  • Fax: 988 483 217
  • e-mail: concello.cortegada@eidolocal.es

Empresa de Mantemento: FONTANERIA SIXTO

  • Enderezo: Rúa Reyes Católicos Castro 5 - . 32200. Cortegada - Ourense
  • Teléfono: 609 493 534
  • Fax: 988 483 105
  • e-mail:

Teléfono Avarías: 609 493 534


A vila de Cortegada ten una poboación de 519 habitantes (Censo 2009) e presenta duas zonas ordinarias de abastecemento:

Definense dúas zonas:

  1. Abastecimiento “A Tapada-Cortegada”, esta zona da servicio a la mayor parte del núcleo de Cortegada que presenta una población de 479 habitantes y 318 abonados.
  2. Abastecimiento “Ollo de Boi-Cortegada” abastece 40 habitantes y 27 abonados. Esta se utilizará para dar servicio al resto de  usuarios cuando se produzcan averías,  escasez de agua “fundamentalmente en época estival”, o por la  limpieza del depósito de la zona de abastecimiento de “A Tapada-Cortegada”
ZONA DE ABASTECEMENTO A TAPADA
Ubicación: Cortegada
Natureza do Abastecementos: Público
Nº de Usuarios 479
M3 / d suministrados 123 m3 / d
Dotación (litros habitantes día) 256
D E P Ó S I T O S
Depósito cabeceira Carballal 300 m2
Depósito regulador Poza Longa 015 m2
Depósito regulador A Tapada 030 m2
C A P T A C I Ó N S
Captación A Tapada  
Captación Carballal  
Pozo de barrena 1  
Pozo de barrena 2  


ZONA DE ABASTECEMENTO OLLO DE BOI
Ubicación: Cortegada
Natureza do Abastecementos: Público
Nº de Usuarios 40
M3 / d suministrados 10 m3 / d
Dotación (litros habitantes día) 257
D E P Ó S I T O S
Depósito cabeceira Ollo de Boi 125 m2
Depósito regulador de Cortellas 030 m2
C A P T A C I Ó N S
Captación Cortellas 1  
Captación Cortellas 2  
Captación Ollo de Boi  
Captación A Costa  
Pozo de Barrera Ollo de Boi  

En construcción, disculpen as molestias

Depuración de augas residuais:
O Concello de Cortegada acolleuse ao Plan Daredo 2002-2004, posto en marcha pola Deputación Provincial de Ourense.
O núcleo de Cortegada conta cunha rede integral de saneamento, organizase por gravidade en dúas vertentes rematadas en cadansúa depuradora.

EDAR 1.- A Carballeira - 42°12'37.0"N 8°10'20.2"W
EDAR 2.- Rúa Otero Novas - 42°12'14.9"N 8°10'26.8"W

Estas plantas so tratán auga residual, é polo que na entrada das depuradores hai uns decantadores para a recollida de lodos, os cales son valeirados periodicamente e levados a depuradora de A Reza en Ourense.

Os obxectivos a corto prazo deste proxecto son:
Preserva-la calidade das augas.
Reduci-lo volume de verquidos incontrolados.
Implantar técnicas eficaces i eficientes de depuración

Mentres que a longo prazo preténdese acadar:
A conservación do patrimonio natural.
A promoción do desenrolo integrado do hábitat rural.
A consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e promoción da cooperación con outros espacios rexionais.

Deste modo contribúese á valorización e preservación dos recursos hídricos das concas ourensás i en particular das principais: Miño, Sil, e Limia e Támega, así como, a frea-lo impacto medioambiental negativo producido polos verquidos incontrolados e a súa acumulación nas concas dos ríos máis afectados

PUBLICACIÓN TAXAS
BOP.- N.º 291 - pax 5 - do día 21 de decembro de 2010. - Ver publicación

TARIFAS AUGA
CUOTA DE SERVIZO MENSUAL 1,00 €

Consumo ata 10 m3 0,25 m3 / mes
Consumo ata 11 a 20 m3 0,30 m3 / mes
Consumo ata 21 a 40 m3 0,40 m3 / mes
Consumo ata 41 a 60 m3 0,50 m3 / mes
Consumo de máis de 60 m3 0,70 m3 / mes


PUBLICACIÓN TAXAS
BOP.- N.º 291 - pax 5 - do día 21 de decembro de 2010. - Ver publicación
Sistema de Información Nacional de Auga de Consumo ou SINAC é un sistema de información sanitario que recolle datos sobre as características dos abastecementos e a calidade do auga de consumo humano que se fornece á poboación española.
O SINAC está sustentado por unha aplicación informática a través de Internet.

Enlace web: http://sinac.msc.es/SinacV2/