NOTA LEGAL

O Concello de Cortegda é o titular dos seguinte dominio:
http://www.cortegada.es

Os contidos facilitados a través desta web emítese para efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente nun boletín oficial. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Concello de Cortegada non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Únicamente os textos publicados nas edicións impresas do BOP, DOG ou de outros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

En calquera caso, a información e contidos neste sitio web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que poidan existir entre os documentos impresos da Administración e a publicación electrónica destas páxinas.

A información obtida a través da sección de contacto deste sitio web ten carácter únicamente informativo, sen que en ningún caso poidan derivarse dela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996 de 9 de febreiro, art 4 b)

O Concello de Cortegada non se fai responsable dos danos e prexuízos que poida ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos servicios competentes.

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade do usuario.

En algunhas ocasións pódense ofrecer enlaces a páxinas externas sobre as que o Concello de Cortegada non ten control algún e respecto das cales, declina toda responsabilidade. Polo tanto o Concello de Cortegada non é responsable da exactitude e actualización da información proveniente de outras persoas físicas ou xurídicas que conste no seu sitio web ou á cal se remitan.

Uso de cookies
As "cookies" constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información proporcionada polos seus usuarios. Non é máis que un arquivo de texto que algúns servidores piden ao navegador que escriba no seu disco duro, con información proporcionada das accións realizadas pola páxina. Posúen unha data de caducidade, que pode oscilar dende o tempo que dure a sesión ou incluso unha data futura especificada, a partir da cal deixan de ser operativas.

Para maior información, visite o sitio web do Departamento de Tratamento da Información e Codificación dependente do Consello Superior de Investigacións Científicas de España.

O CONCELLO DE CORTEGADA emprega "cookies" para a personalización dos servizos ofrecidos aos usuarios. As "cookies" implantadas non poden ler datos  do seu disco duro nin incluír virus nos seus textos. Neste sentido, o usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas as "cookies" ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada "cookie" e decidir nese momento a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso suxerímoslle consultar a sección de axuda do seu navegador para saber como cambiar a configuración que actualmente emprega ou para eliminar ditas "cookies" en calquera momento.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES. Poderase elixir en calquera intre qué "cookies" quere que funcionen neste sitio web mediante a configuración do navegador; por exemplo:
- Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido.
Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.
- Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada. 
Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
- Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións de Internet -> Privacidade -> Configuración. 
Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.
- Safari: Preferencias -> Seguridade. 
Para máis información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.

Política de Protección de datos de carácter persoal
O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ó establecido na Lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro (LOPD), de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación.

Estes datos incorporaranse ós correspondentes ficheiros informatizados do Concello de Cortegada, segundo a lexislación ou normativa vixente en cada caso.

O Concello de Cortegada garante; a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten ó cidadán, así como a implementación das medidas, tanto de orde técnico como organizativo que garanten a súa seguridade.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición, previstos na Lei orgánica de 13 de decembro 15/99 (LOPD), o interesado debe dirixirse a:

Concello de Cortegada,
Rúa Otero Novas s/n,
32200 Cortegada Ourense.
988 48 30 01

indicando o tema: Dereitos LOPD.

C o p y r i g h t:
O uso non autorizado da información e demáis elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Cortegada, dará lugar ó exercicio das accións que legalmente lle correspondan a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que de ese dereito se puidesen derivar.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.