AXENDA TELEFÓNICA

ASOCIACIÓNS
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DE CORTEGADA 988 48 30 09

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE CORTEGADA 672 07 00 65
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS DE REFOXOS 616 98 47 35

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS CORTEGADA 658 36 54 33
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS LOUREDO 680 10 35 70
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN BENITO 696 19 28 93
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS A MEDIA DE VALONGO 619 36 30 56

COMISIÓN DE MONTES CORTEGADA 619 11 29 35                       
COMISIÓN DE MONTES LOUREDO 680 98 07 77
COMISIÓN DE MONTES MERÉNS 988 30 37 00
COMISIÓN DE MONTES REFOXOS 649 92 65 59
COMISIÓN DE MONTES SAN BENITO 696 19 28 93
COMISIÓN DE MONTES VALONGO 988 48 31 20
COMISIÓN DE MONTES ZAPARÍN 677 03 80 05