Portada  GUIA TELEFÓNICA

O CONCELO

DEPENDENCIAS MUNICIPAIS SERVIZOS DA VILA
CASA DO CONCELLO                988 48 30 01        BALNEARIO 671 03 68 43
FAX 988 48 32 17   C.E.I.P .OTERO NOVAS                      988 48 31 17
A.D.L. 988 48 35 86 CENTRO DE SAÚDE 988 48 31 18
MANCOMUNIDADE 988 48 47 00 CORREOS 988 48 30 30
BIBLIOTECA MUNICIPAL 988 48 30 01 FARMACIA 988 48 30 09
RECADACIÓN 988 48 30 01 GARDA CIVIL 988 48 30 00
SERVIZO AUGA 609 49 35 34 GASOLINERA 988 48 31 06
SERVIZOS CATASTRAIS 988 48 30 01 TAXI 629 81 17 83
SERVIZO ELECTRICIDADE 659 18 86 61    
SERVZOS SOCIAIS 988 48 30 01 / 11    
SERVIZOS URBANÍSTICOS 988 48 30 01 / 11