Portada  Facenda local  Taxas e impostos  / I.V.T.M.

IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Imaxe Concello

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (I.V.T.M.)
TURISMO DE MENOS DE 8 CABALOS FISCAIS
DE 8 ATA 11,99 CABALOS FISCAIS
DE 12 ATA 15,99 CABALOS FISCAIS
DE 16 ATA 19,99 CABALOS FISCAIS
DE 20 CABALOS FISCAIS EN ADIANTE
    15,15 €  
    40,89 €
    86,33 €
  107,53 €
  134,40 €
AUTOBUSES DE MENOS DE 21 PRAZAS
DE 21 A 50 PRAZAS
DEMÁIS DE 50 PRZAS
    99,96 €
  142,37 €
  177,96 €
CAMIÓNS DE MENOS DE 1000 KG DE CARGA ÚTIL
DE 1000 A 2999 KG DE CARGA ÚTIL
DE 3000 A 9999 KG DE CARGA ÚTIL
DE MAIS DE 9999 KG DE CARGA ÚTIL
    50,74 €
    99,96 €
  142,37 €
  177,96 €
TRACTORES DE MENOS DE 16 CABALOS FISCAIS
DE 16 A 25 CABALOS FISCAIS
DE MÁIS DE 25 CABALOS FISCAIS
   21,20 €
   33,32 €
   99,96 €
REMOLQUES DE MENOS DE 1000 E MÁIS DE 750 KG DE CARGA UTIL                   
DE 1000 A 2999 KG DE CARTA ÚTIL
DE MÁIS DE 2999 KG DE CARGA ÚTIL
   21,20 €
   33,32 €
   99,96 €
CICLOMOTORES            CICLOMOTORES
MOTOCICLETA ATA 125 C.C.
DE MÁIS DE 125 ATA 250 C.C.
DE MÁIS DE 250 ATA 500 C.C.
DE MÁIS DE 500 ATA 1000 C.C.
DE MÁIS DE 1000 C.C
     5,30 €
     5,30 €
     9,09 €
   18,17 €
   36,35 €
   72,70 €

PUBLICACIÓN TAXAS
BOP.- N.º 18 - do día 22 de xaneiro de 2013. Ver publicación