Portada  Facenda Local  SERVIZOS URBANÍSTICOS

SERVIZOS URBANÍSTICOS

Imaxe Concello

TAXA SERVIZOS URBANÍSTICOS.-
LICENZA DE OBRA MENOR CUN ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL DE ATA 3.000 € 15,60 €
LICENZA DE OBRA MENOR IGUAL OU SUPERIOR A 3.000,01 € 36,40 €
LICENZAS DE OBRA MAIOR 52,00 €
LICENZAS DE DEMOLICIÓN 36,40 €
LICENZAS DE PARCELAMENTO, SEGREGACIÓN, DIVISIÓN OU AGREGACIÓN 36,40 €
LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 36,40 €
INFORMES URBANÍSTICOS 20,80 €
CERTIFICACIÓNS URBANÍSTICAS 20,80 €
EXPEDIENTE DECLARACIÓN DE INCURSIÓN EN SITUACIÓN DE FORA DE ORDEACIÓN 62,40 €
PUBLICACIÓN TAXAS
BOP.- N.º 285 - pax 12 - do día 19 de decembro de 2011. - Ver publicación