Portada  Facenda Local  OUTRAS XESTIÓNS.

OUTRAS XESTIÓNS

Imaxe Concello

BANCOS DONDE SE PODE PAGAR.
  • NOVAGALICIABANCO (Domiciliados e non domiciliados)
  • RESTO DE BANCOS (Domiciliados)

CERTIFICADOS.
  • CERTIFICADO DE PAGO
  • CERTIFICADO NEGATIVO DE DEUDA CO CONCELLO
  • CERTIFICACIÓN SOBRE TITULARIDAD DE BENS E DEREITOS NAS BASES DE DATOS TRIBUTARIOS
  • VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS EMITIDOS A TRAVÉS DA WEB DO CONCELLO DE CORTEGADA