Portada  Facenda local  Taxas e impostos  / I.B.I.

IBI - Imposto sobre bens inmobles

Imaxe Concello

I.B.I.-
IMPOSTO BENS INMOBLES - URBANOS                                                                                 
0,5 %
IMPOSTO BENS INMOBLES - RÚSTICA 0,5 %