Portada  Facenda local  / CALENDARIO DO CONTRIBUINTE

Calendario fiscal


Nesta sección recóllense os diferentes períodos para realizar os pagamentos de taxas e impostos municipais. Tamén se irán facilitando progresivamente as tarefas para que o cidadán poida facer a maior parte posible do proceso comodamente dende a súa casa.

Recadación en voluntararia / ano fiscal 2017

CONCEPTOS EMISIÓN DO RECIBO PRAZO DE PAGAMENTO
I.V.T.M. ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
LIXO ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
SUMIDORIOS ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
VADO ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
I.B.I. RÚSTICA E URBÁN ANUAL  
AGUA TRIMESTRAL  

SOLICITUDES