Portada  Facenda Local  / DOMICILIACIÓNS

DOMICILIACIÓNS

Imaxe Concello

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
É o xeito máis doado e cómodo de estar ao corrente das súas obrigas fiscais sen ter que estar pendente dos prazos de pagamento ou de recibir o aviso. Aforrará desprazamentos e evitará a posibilidade de recargas por pagamentos fóra de prazo.

Para facer efectiva a domiciliacón bancaria poderá xestionala a través de internet ou no teléfono 988 48 3001, facilitando o número de conta (IBAN). Esta domiciliación será efectiva no seguinte periódo de cobro.

O non pagamento de calquera recibo poderá comportar a baixa de oficio da domiciliación bancaria.

DOMICILICACIÓN DE RECIBOS
- Descagar formulario de domiciliación