Portada  Facenda local  Taxas e impostos  / CONEXIÓNS

TAXA CONEXIÓNS A REDE XERAL

Imaxe Concello

CONEXIÓNS.-
CONEXIÓN A REDE XERAL DE AUGAS DOMICILIARIAS                                                   
185,00 €
CONEXIÓN A REDE XERAL DE SUMIDOIROS 125,00 €
PUBLICACIÓN TAXA AUGA
BOP.- N.º 291 - pax 05 - do día 21 de decembro de 2010. - Ver publicación

PUBLICACIÓN TAXA SUMIDOIROS
BOP.- N.º 299 - pax 29 - do día 31 de decembro de 2007. - Ver publicación