Portada  Facenda local  Taxas e impostos  / LICENZA DE APERTURA

TAXA LICENZA DE APERTURA

Imaxe Concello

ESTABLECEMENTOS.-
LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO                                                          
30,05 €
PUBLICACIÓN TAXAS
BOP.- do día 28 de decembro de 1989.