Portada  Coñeceme  /  RESEÑA HISTÓRICA

PATRIMÓNIO

Imaxe petroglifos

ARQUITECTURA RELIXIONSA
1.1.- IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE CORTEGADA
1.2.- IGREXA PARROQUIAL DE SAN XOÁN DE LOUREDO
1.3.- IGREXA PARROQUIAL DE SAN CIBRÁN DE MERÉNS
1.4.- IGREXA PARROQUIAL DE SAN BIEITO DE RABIÑO
1.5.- IGREXA PARROQUIAL DE SAN BREIXO DE REFOXOS
1.6.- IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO DE VALONGO
1.7.- IGREXA PARROQUIAL DE SAN MARTIÑO DE ZAPARÍN
1.8.- CAPELA DE SAN XOÁN DE LOUREDO
1.9.- CAPELA DE SANTA MARÍA DE SOUTELO (RABIÑO)
1.10.- CAPELA DE CASARES DA VIRXE (REFOXOS)
1.11.- CAPELA DA VIRXE DAS NEVES NO FIGUEILAS, CASALDÁLVARO (VALONGO)
1.12.- PANTEÓN DO CID NO FONDO DE VILA (MERÉNS)

CRUCEIROS
2.1.- CRUCEIRO NO MONTE DO PRADO (CORTEGADA)
2.2.- CRUCEIRO EN LOUREDO (LOUREDO)
2.3.- CRUCEIRO NA TORRE (LOUREDO)
2.4.- CRUCEIRO EN MERÉNS (MERÉNS)
2.5.- CRUCEIRO EN SAN BIEITO DE RABIÑO
2.6.- CRUCEIRO EN SOUTELO (RABIÑO)
2.7.- CRUCEIRO EN CASARES DA VIRXE (REFOXOS)
2.8.- CRUCEIRO NA PEREIRA (REFOXOS)
2.9.- CRUCEIRO NA POUSA (REFOXOS)
2.10.- CRUCEIRO EN REFOXOS (REFOXOS)
2.11.- CRUCEIRO EN VILAVERDE (REFOXOS)
2.12.- CRUCEIRO NA DECOLADA (VALONGO)

CASAS RECTORAIS
3.1.- CASA REITORAL DE CORTEGADA
3.2.- CASA REITORAL DA EIREXA (RABIÑO)
3.3.- PRIORATO DE REFOXOS (REFOXOS)
3.4.- CASA REITORAL DE ABELENDA (VALONGO)

PETOS DE ÁNIMAS
4.1.- PETO DE ÁNIMAS EN LOUREDO (LOUREDO)
4.2.- PETO DE ÁNIMAS EN MERÉNS (MERÉNS)
4.3.- PETO DE ÁNIMAS EN RABIÑO (RABIÑO)
4.4.- PETO DE ÁNIMAS NO OUTEIRO (REFOXOS)
4.5.- PETO DE ÁNIMAS NA TORRE (ZAPARÍN)

ARQUITECTURA CIVIL
5.1.- CASA DO CONCELLO, VILA DE CORTEGADA (CORTEGADA)
5.2.- BALNEARIO NA VILA DE CORTEGADA (CORTEGADA)
5.3.- ANTIGA ESCOLA (S.XIX) EN LOUREDO (LOUREDO)

ARQUITECTURA SEÑORIAL, CASAS GRANDES E PAZOS

6.1.- PAZO DOS PUGA NO PAZO (LOUREDO)
6.2.- CASA GRANDE DOS SARMIENTO-CONDE DE MERÉNS (MERÉNS)
6.3.- CASA GRANDE EN MERÉNS (MERÉNS)
6.4.- CASA GRANDE EN RABIÑO (RABIÑO)
6.5.- PAZO DOS CONDES EN SEIXOMIL (RABIÑO)
6.6.- CASA GRANDE (FAMIILIA CASTRO) EN SEIXOMIL (RABIÑO)
6.7.- PAZO EN SOUTELO (RABIÑO)
6.8.- PAZO DA FINCA DOS LOUREIROS (REFOXOS)
6.9.- CASA GRANDE NA ALDEA DE SOUTO (REFOXOS)
6.10.- CASA GRANDE EN ABELENDA (VALONGO)
6.11.- CASA GRANDE EN SA (VALONGO)
6.12.- CASAS EN SA (VALONGO)
6.13.- CASA NA PONTE TRADO (VALONGO)
6.14.- CASA GRANDE NOS MUÍÑOS (RABIÑO)
6.15.- CASA GRANDE EN CAZAPEDO (LOUREDO)
6.16.- CASA GRANDE EN SOUTELO (RABIÑO)
6.17.- CASA GRANDE DA FINCA DA BRASILEIRA NA VILA DE CORTEGADA (CORTEGADA)

PONTES
8.1.- PONTE NA PONTE TRADO (VALONGO)
8.2.- PONTE NO CASAL (VALONGO)
8.3.- PONTE EN LEIRADO (VALONGO)
8.4.- PONTE NA BARCA (RABIÑO)
8.5.- PONTE SOBRE O RIO DEVA (VALONGO)

HORREOS
10.1.- HÓRREO EN LOUREDO (LOUREDO)
10.2.- CONXUNTO DE HÓRREOS NO OUTEIRIÑO (LOUREDO)
10.3.- CONXUNTO DE HÓRREOS NA TORRE (LOUREDO)
10.4.- CONXUNTO DE HÓRREOS NO PAZO (LOUREDO)
10.5.- CONXUNTO DE HÓRREOS EN MERÉNS (MERÉNS)
10.6.- CONXUNTO DE HÓRREOS EN FONDEVILA (ZAPARÍN)
10.7.- CONXUNTO DE HÓRREOS EN PIÑÓN (ZAPARÍN)
10.8.- CONXUNTO DE HÓRREOS NA TORRE (ZAPARÍN)

MUIÑOS
11.1.- MUÍÑO NOS MUÍÑOS (RABIÑO)
11.1.- MUÍÑO EN RABIÑO (RABIÑO)
11.3.- MUÍÑOS EN SOUTELO (RABIÑO)
11.4.- MUÍÑO EN CASARES DA VIRXE (REFOXOS)
11.5.- MUÍÑO EN MURADELLE (REFOXOS)
11.6.- MUÍÑOS EN PAZO (VALONGO)
11.7.- MUÍÑOS EN PAZO (VALONGO)
11.8.- MUÍÑO EN SA (VALONGO)
11.9.- MUÍÑOS EN VALONGO (VALONGO)