Portada  Concello  XUNTA DE GOBERNO LOCAL

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Imaxe Concello

A Xunta de Goberno Local é un órgano colexiado de carácter municipal que está presidido polo alcalde.

A competencia básica da Xunta de Goberno Local é a prestación da asistencia ao alcalde no exercicio das súas atribucións, e tamén se pode encargar doutras atribucións que o alcalde e o Pleno lle deleguen, ou aquelas que lle atribúa especificamente a Lei.

En Cortegada, a Xunta de Goberno Local está formada polo seguintes membros:

Alcalde Presidente: Avelino Luis de Francisco Martínez
Primeira Tenente de alcalde: José Victor González Vázquez
Segundo Tenente de alcalde: Begoña Estevez Fernández
Terceiro Tenente de alcalde: Diego Álvarez Fernández

As sesións da Xunta de Goberno Local non son públicas, agás as que traten asuntos delegados polo Pleno.

LOCALIZACIÓN
Casa do Concello
Planta Baixa (Sala múltiple).

DATA
Segundo e cuarto mércores de cada mes.
Se o día de celebración fose festivo, a sesión terá lugar o día hábil anterior.

HORA
As sesións ordinarias celébranse ás 9:30 h.