Portada  Concello  / ORZAMENTOS

ORZAMENTOS

Imaxe Concello

ORZAMENTOS 2013:
BOP.- N.º 18 - do día 22 de xaneiro de 2013. Ver publicación »

ORZAMENTOS 2013
ESTADO DE GASTOS
I GASTOS DE PERSOAL 148.100,00
II GASTOS EN BENS CORRETES E SERVIZO 424.194,04
III GASTOS FINANCEIROS 10.500,00
IV INVESTIMENTOS CORRENTES 700,00
VI INVESTIMENTOS REAIS 10.000,00
VII TRASFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
VIII ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
IX PASIVOS FINANCEIROS 35.000,00
  TOTAL GASTOS 628,494,04
ESTADO DE INGRESOS
I IMPOSTOS DIRECTOS 211.500,00
II IMPOSTOS INDIRECTOS 4.000,00
III TAXAS E OUTROS INGRESOS 95.084,04
IV TRANSFERENCIAS CORRETES 317.000,00
V INGRESOS PATRIMONIAIS 910,00
VI ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 0,00
VII TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0,00
VIII ACTIVOS FINANCIEIROS 0,00
IX PASIVOS FINANCIEIROS 0,00
  TOTAL INGRESOS 628.494,04

ORZAMENTOS 2014:
BOP.- N.º 44 - do día 22 de febreiro de 2014. Ver publicación »

ORZAMENTOS 2014
ESTADO DE GASTOS
I GASTOS DE PERSOAL 148.000,00
II GASTOS EN BENS CORRETES E SERVIZO   449.874,04
III GASTOS FINANCEIROS 9.000,00
IV INVESTIMENTOS CORRENTES 1.000,00
VI INVESTIMENTOS REAIS 64.000,00
VII TRASFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
VIII ACTIVOS FINANCEIROS 0,00
IX PASIVOS FINANCEIROS 34.000,00
  TOTAL GASTOS 705.874,04
ESTADO DE INGRESOS
I IMPOSTOS DIRECTOS 211.400,00
II IMPOSTOS INDIRECTOS 4.000,00
III TAXAS E OUTROS INGRESOS 102.574,04
IV TRANSFERENCIAS CORRETES 352.000,00
V INGRESOS PATRIMONIAIS 900,00
VI ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 35.000,00
VII TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0,00
VIII ACTIVOS FINANCIEIROS 0,00
IX PASIVOS FINANCIEIROS 0,00
  TOTAL INGRESOS 705.874,04