Portada  Concello  INDICADORES

INDICADORES DO CONCELLO

A continuación amosamos un resumo das estadísticas máis importantes do Concello. Estes datos están facilitados polo IGE (Instituto Galego de Estadística) e poden se ampliados na propia páxina do IGE, pinchando nos textos dos datos.

Esperamos que vos sexan de utilidade.