Calendario fiscalCOMO REALIZAR OS PAGOS:
En calquera oficina de Novagaliciabanco, presentando os documentos de pago que se envían por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pagamento. En caso de non recibilos, pode pasar polo Concello e solicitar un duplicado do seu recibo.

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE:
A domiciliación bancaria para o pago de recibos periódicos mediante cargo na conta é a forma máis cómoda de realizar os pagos con seguridade e sencillez. Pode ordenala a través da súa entidade bancaria ou directamente no Concello, facilitando o número de conta (IBAN), esta domiciliación será efectiva no seguinte periódo de cobro.

Ano fiscal 2017

CONCEPTOS EMISIÓN DO RECIBO PRAZO DE PAGAMENTO
I.V.T.M. ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
LIXO ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
SUMIDORIOS ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
VADO ANUAL 15/03/2017 ao 15/05/2017
I.B.I. RÚSTICA E URBÁN ANUAL  
AGUA TRIMESTRAL  

SOLICITUDES